Αναζήτηση
0
Καλάθι Αγορών
SALES HOT

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Crafty Life είναι ο διακριτικός τίτλος του ηλεκτρονικού καταστήματος με έδρα Φθιώτιδος 60-62, Τ.Κ. 11522, Αθήνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Crafty Life είναι το www.craftylife.gr.

 Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος με διακριτικό τίτλο Crafty Life και ηλεκτρονική διεύθυνση www.craftylife.gr και στις πωλήσεις των προϊόντων που γίνονται μέσω αυτού.

Οι χρήστες του ως άνω αναφερομένου ηλεκτρονικού καταστήματος παρακαλούνται πριν τη χρήση και περιήγηση τους σε αυτό, να διαβάσουν προσεκτικά και να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη συνέχεια του παρόντος.

Το Crafty Life έχει τη δυνατότητα της τροποποίησης των Όρων Χρήσης οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του. Ως εκ τούτου οι χρήστες  του Crafty Life παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές πριν τη χρήση και περιήγηση τους στο εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν ή περιηγούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Crafty Life συμφωνούν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα εκ των προτέρων τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει, η οποία σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Crafty Life ή με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, καθ’ ύλην αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Crafty Life (www.craftylife.gr) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πάσης φύσεως αρχείων, της μορφής (lay - out) της ιστοσελίδας του Crafty Life (www.craftylife.gr), λογισμικών και παρεχόμενων προϊόντων είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Crafty Life και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιφυλασσόμενων ολων των δικαιωμάτων.

Ονόματα, λέξεις, τίτλοι, φράσεις, κείμενα, λογότυπα, σχέδια, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και σύμβολα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα www.craftylife.gr στα πλαίσια της προβολής και προώθησης των σχετικών προϊόντων του προς πώληση ενδέχεται να αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστριών εταιρειών και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην κυριότητά τους. Δεν αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Crafty Life πνευματικά δικαιώματα τρίτων όπως π.χ. συνεργατών, κ.λπ. και το Crafty Life δεν ευθύνεται για τη μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη χρήση των ως άνω ονομάτων, λέξεων, τίτλων, φράσεων, κειμένων, λογότυπων, σχεδίων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και σύμβολων από τους χρήστες του ιστοχώρου.

Απαγορεύεται ρητώς η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Crafty Life ή οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Crafty Life. To Crafty Life ρητώς επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση κάθε είδους ζημίας που προκληθεί σε αυτό.

Το Crafty Life έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του, οι οποίοι και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω.

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες του Crafty Life, κάθε φορά που χρησιμοποιούν ή περιηγούνται στις σελίδες του και όταν στέλνουν μια παραγγελία ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο www.craftylife.gr, επικοινωνούν με το Crafty Life με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχονται το δικαίωμα του Crafty Life, κατ' αντιστοιχία, να επικοινωνεί μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο και ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες του Crafty Life, κάθε φορά που χρησιμοποιούν ή περιηγούνται στις σελίδες του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος είναι υπεύθυνοι για τους κινδύνους που εμπεριέχει η πρόσβαση και η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του Crafty Life και τις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες με αυτό μέσω εξωτερικών διασυνδεδεμένων σελίδων.

Το Crafty Life έχει λάβει όλα τα προσφερόμενα μέτρα για την ασφαλή χρήση και περιήγηση στις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημίες που μπορούν να προκύψουν από την πρόσβαση, περιήγηση ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.craftylife.gr) ή των διασυνδεδεμένων, σε αυτό, σελίδων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες, καθώς και ζημίες που μπορεί να προέλθουν από κακόβουλες πράξεις (επιβλαβές λογισμικό ή παρεμβολή τρίτων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων) ή τυχούσα έλλειψη ικανότητας χρήσης των ιστοσελίδων από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος Crafty Life.

Το Crafty Life σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης,  άμεσες ή  έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, απαιτήσεων για διαφυγόντα κέρδη για απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, για απώλεια πελατείας, για απώλεια ή ζημία περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων προκύψουν από  οποιονδήποτε από τη λειτουργία ή μη του ηλεκτρονικού καταστήματος και ειδικότερα σε ότι αφορά τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης διασυνδεδεμένης ιστοσελίδας, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών από το Crafty Life, τυχόν προκύπτοντα κενά ασφαλείας και τυχόν ζημίες προκύψουν από την εκτέλεση ή μη οποιασδήποτε παραγγελίας ανεξαρτήτως εάν το Crafty Life είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει για τα προαναφερθέντα.

Το Crafty Life δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν στο χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε περίπτωση που ο ίδιος ή τα ανήλικα τέκνα του παραλείψουν να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως παράληψη προστασίας των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πιστωτικών καρτών, μη χρήση ασφαλών μέσων συναλλαγής, όπως συστήματα κρυπτογραφίας, προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κ.ο.κ..

Το Crafty Life δεν ευθύνεται για την λανθασμένη ή μη προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων που διαθέτει, ούτε για τυχόν ζημία, απώλεια ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από την λανθασμένη ή μη προβλεπόμενη χρήση αυτών.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στη σελίδα παρουσίασης του εκάστοτε προϊόντος αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, η τελική τιμή όσο και η διαθεσιμότητα του αντίστοιχου προϊόντος.

Οι περιγραφές των χαρακτηριστικών των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Crafty Life είναι όσο το δυνατό αναλυτικές και ακριβής. Παρόλα ταύτα, το Crafty Life δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, πληρότητα, αρτιότητα ή έγκαιρη ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου σχετικού με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι τελικές και συμπεριλαμβάνουν τον  Φ.Π.Α..

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, το Crafty Life θα ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες του για τη μη διαθεσιμότητα.

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το Crafty Life ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες παρέχονται για διευκόλυνση ή ενημέρωση των χρηστών του Crafty Life.

Το Crafty Life σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών χώρων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ούτε συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το Crafty Life δεν εγγυάται τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτές τις ιστοσελίδες, ούτε ευθύνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες που παρέχουν και για κάθε πρόβλημα, ζημία, απώλεια ή ατύχημα που τυχόν προκύψει κατά την περιήγηση ή τη χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς και τη χρήση των περιεχομένων, αγαθών και υπηρεσιών τους.

Ο χρήστης του Crafty Life οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών χώρων αυτών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, οι οποίοι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι χρήστες του Crafty Life αποδέχονται ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως το δικαίωμα του Crafty Life, σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι παραβιάζονται οι ως άνω Όροι Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη διάθεση των πληροφοριών/περιεχομένου αυτού.

Το Crafty Life μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος εν όλω ή εν μέρει ή οποιασδήποτε επιμέρους λειτουργία των ιστοσελίδων του συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της περιγραφής ή της τιμής οποιουδήποτε προϊόντος.